Muskelminne rehab & massage

Massageterapeutiska behandlingar

Välkommen till Muskelminne massageterapeutiska behandlingar!


Muskelminne rehab & massage utför massageterapeutiska behandlingar anpassade

efter de behov och önskemål som finns hos kunden både i förebyggande syfte och 

som ett led i friskvården.