Muskelminne rehab & massage

Massageterapeutiska behandlingar

Uppdrag
 

Massageuppdrag KI,  Campus Solna, endast för KI-anställda och KI-studenter.

Massageuppdrag KI, Campus Huddinge, endast för KI-anställda och KI-studenter.

Massageuppdrag Ekströms Värmetekniska AB, Stockholm.

Massageuppdrag Rejlers Sverige AB, Rejlers AB i Stockholm.

Massageuppdrag Respons Arkitekter, Solna.